Otázky a odpovědi

Jak probíhá reklamace zboží v zákonné záruční době na detsketasky.cz?

Jednoduše, stačí nám dodat zboží koupené na e-shopu detsketasky.cz a to buď osobně v sídle e-shopu, anebo poslat reklamovaný výrobek na vaše náklady libovolným přepravcem. V obou případech Vám vystavíme reklamační list, který Vám pošleme na vaší e-mailovou adresu. Dle rozhodnutí, zda je reklamace oprávněná dle našich všeobecných podmínek platných od 1.1.2014 Vám dáme vědět do třetího dne od podání zda je reklamace oprávněná. V případě oprávněné reklamace Vám do 30 dní od doby přijetí reklamovaného výrobku pošleme na vlastní náklady výrobek opravený či výrobek nový. Při domluvě lze také podle nového občanského zákoníku domluvit slevu místo vyřízení oprávněné reklamace.

Platí, že prodávající má rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů. Ovšem vyřídit reklamaci, včetně odstranění vady (tedy i vrácení peněz) musí učinit nejpozději do 30 dnů.

Nejběžnější postup ale je, že po uznané reklamaci (do jednoho dne) Vám pošleme nový produkt maximálně do 5 dnů, nebo i dříve. Vše vedeme k maximální spokojenosti vaší a vašeho dítěte.

Vždy se snažíme o to, aby byl náš zákazník spokojený a tak i když výrobce reklamaci zamítne u většiny případů při oprávněných reklamací dle našich všeobecných podmínek a reklamačního řádu necháváme výrobek opravit na naše náklady.

Pokud neshledáme dle všeobecných podmínek a našeho reklamačního řádu reklamaci oprávněnou domluvíme telefonicky se zákazníkem další postup. Obvykle se provádí oprava výrobku na zákazníkovi náklady.

Platí i s novým Obchodním zákoníkem, že zboží zakoupený v internetovém obchodě mohu do 14 dnů nepoškozený vrátit bez udání důvodů? Do kdy mi musí internetový prodejce vrátit peníze?

Také nový občanský zákoník umožňuje odstoupit od smlouvy v případech, kdy byla smlouva uzavřena distančním způsobem (třeba přes e-shop). Lhůta pro odstoupení je 14 dnů a běží od data doručení zboží či jeho vyzvednutí, nebo od převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení ovšem stačí během 14denní lhůty odeslat nejlépe písemně nebo přes stránku - "kontaktujte nás". Na rozdíl od staré úpravy nevadí, když dojde obchodníkovi později, důležitý je čas odeslání nebo poštovní razítko. Spotřebitel musí vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení. Podnikatel je povinen vrátit peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení. Pozor - podnikatel není povinen poslat peníze dříve, než mu zboží spotřebitel předá.

Jaký je postup, Když si Objednám zboží, a po vybalení doma zjistím, že je tam jiný druh zboží než bylo objednáno? Vím že můžu zboží vrátit do 14 dnů, ale zajímalo by mně, jak je to s poplatkem za odeslání balíku, který musím zaplatit, abych zboží mohla vrátit.

Obecně platí pravidlo, že náklady na dopravu zboží od prodejce k Vám hradí prodejce a náklady na cestu zpět hradíte Vy. To znamená, že v tomto případě (vrácení zboží do 14 dní od doručení zboží), se nechtěné zboží zasílá na sídlo e-shopu detsketasky.cz na náklady spotřebitele. Jakmile zboží dostaneme a budeme jej moct zkontrolovat, zda vyhovuje dle pravidel uvedených ve všeobecných obchodních podmínek pro vrácení zboží do 14 dnů, vrátíme zákazníkovi celou částku jim zaplacenou + částku za dopravu, kterou musel vynaložit k získání zboží. Pokud by byla částka na dopravu nadstandartní, vrací detsketasky.cz náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Jaké doklady potřebuju k úspěné reklamaci zboží mít?

Jde hlavně o to, abyste prokázal, že jste určité zboží v určitý den za určitou cenu zakoupil na e-shopu detsketasky.cz. To můžete učinit třeba dokladem o koupi, výpisem z bankovního účtu, záručním listem.

Mění se nějak reklamační podmínky od roku 2014?

Mění se zejména práva, která spotřebitel v případě vadného plnění má, také se mění to, že se nadále nerozlišují vady odstranitelná a neodstranitelné, ale rozslišuje se podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. Co se nemění je způsob uplatnění reklamace a lhůta pro vyřízení reklamace. Co se týká záruční doby se dle mého názoru, názoru odborníků i názoru Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva spravedlnosti záruční doba nadále trvá 24 měsíců.

Opravdu mohu vždy s reklamací v záruční době 24 měsíců uspět i když výrobek vypadá jen opotřebovaně?

Je nezbytné rozlišovat mezi záruční dobou a životností výrobku. Vždy je potřeba posuzovat také životnost, tedy výrobek nemusí vydržet vždy dva roky, jelikož může uplynout již jeho životnost. Třeba denně nošené kalhoty ztratí životnost mnohem dříve, než uplyne záruční doba. Pak může prodávající s tímto odkazem reklamaci zamítnout.

Co je lepší z heldiska uplatnění záruky a případné reklamace - nakupovat přes e-shopy nebo v kamenných obchodech? Kde má spotřebitel větší právo?

Z hlediska uplatňování záruky a případné reklamace je dle mého názoru v současné době prakticky jedno, zda spotřebitel nakupuje přes e-shopy nebo v kamenných prodejnách. Podstatné ovšem je, zda si vybírá solidního prodejce. Jelikož ke změnám může docházet, jak u e-shopů, tak i u kamenných prodejen - např. přestěhování, zrušení.